PROGRAMACIÓ CULTURAL D'IGUALADA, CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA 2022

LA PRESENTACIÓ DE PROPOSTES ESTÀ TANCADA

FEU LA VOSTRA PROPOSTA D’ACTIVITAT!

Igualada, Capital de la Cultura Catalana 2022

Per la ciutat d’Igualada, assolir la capitalitat de la Cultura Catalana l’any 2022 és una fita col·lectiva que compta amb la implicació de l’Ajuntament, de les entitats culturals, i dels col·lectius i les persones que conformen el teixit cultural i social d’Igualada.

El programa cultural de l’any 2022 estarà reforçat amb noves propostes que posin en valor les entitats i empreses culturals de la ciutat. Amb aquest objectiu s’obre aquest procés participatiu, en que vosaltres, entitats, associacions i empreses culturals, podeu presentar propostes diverses per a dur a terme durant l’any 2022 a Igualada, i on serà la ciutadania la que tindrà veu i vot en l’elecció de les que formaran part de la programació cultural de l’any vinent.

REQUISITS GENERALS

1.Empreses culturals amb domicili social o fiscal a Igualada i entitats registrades al Registre d’Entitats.

2.Cada entitat o empresa cultural podrà presentar una única proposta d’activitat cultural concreta.

3.L’acte cultural proposat no ha de generar beneficis.

4.Els actes culturals proposats no poden ser els ja previstos per l’Ajuntament.

5.Propostes acompanyades de les dades de les entitats o empreses culturals proposants.

6.Activitats amb format alternatiu en previsió de mesures de prevenció del Covid-19.

 

REQUISITS TÈCNICS

1.Cost inferior a 15.000€ (IVA exclòs).

2.Amb un pressupost que inclogui totes les partides convenientment valorades.

3.Viables a nivell jurídic, econòmic i tècnic.

Presentació i termini

La presentació de la proposta es farà a través de la web de l’esdeveniment, www.igualadaccc2022.cat, a través d’un formulari en línia. Aquest formulari caldrà omplir-lo amb la major concreció possible. A més d’omplir els camps del formulari, obligatòriament s’hi haurà d’ajuntar una imatge que il·lustri la proposta.

Opcionalment, a través d’aquest mateix aplicatiu també s’hi podrà adjuntar:

  • Un vídeo explicatiu
  • Més imatges, màxim 3.
  • Un PDF on s’expliqui amb més detall l’acte proposat, amb un màxim de 10 pàgines.

En cas que algú volgués presentar-ho en paper, ho haurà de fer al registre municipal, Plaça de l’Ajuntament, 1, de dilluns a divendres de 9h a 14h.

El Departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada resoldrà qualsevol dubte que puguin sorgir a través del correu electrònic: contacte@igualadaccc2022.cat.

Els projectes es podran presentar entre l’1 i el 30 d’abril del 2021.

La presentació d’un projecte comporta l’acceptació de les bases i l’autorització a l’Ajuntament d’Igualada per consultar els registres necessaris a fi de comprovar el compliment dels requisits establerts.