PROGRAMACIÓ CULTURAL D'IGUALADA, CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA 2022

Valoració técnica 

Un cop rebudes totes les propostes, aquestes hauran de ser validades per una comissió tècnica formada per personal tècnic del Departament de Promoció cultural  de l’Ajuntament d’Igualada, amb la participació,  si fos necessària, d’altra personal tècnic municipal.

La validació consisteix en revisar que les propostes compleixin els requisits, abans de ser aportades per a la votació de la ciutadania. En cas de dubtes, es podrà fer la consulta a l’entitat o empresa cultural que hagi presentat el projecte perquè ampliï o aclareixi els aspectes necessaris.

Les propostes validades es publicaran al web de l’esdeveniment. La validació o desestimació  es comunicarà a les entitats i empreses culturals que hagin presentat projectes.