PROGRAMACIÓ CULTURAL D'IGUALADA, CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA 2022

Votació 

En aquesta fase oberta a tota la ciutadania té per finalitat la selecció d’aquelles propostes que finalment s’executaran durant el 2022 en el marc de la Capital de la Cultura Catalana, per votació.

VOTACIÓ DE LES PROPOSTES

QUI PODRÀ VOTAR?

Totes les persones majors de 16 anys empadronades a Igualada.

COM ES PODRÀ VOTAR?

  • A través de la web de l’esdeveniment amb identificació prèvia.
  • En cas de no disposar dels mitjans tècnics per a poder accedir a la web, es podrà votar presencialment prèvia presentació del DNI o NIE:
    • A la Sala d’Exposicions Municipal (Carrer Garcia Fossas, 2 ), de dimarts a dijous de 18 a 20 h, divendres de 17,30 a 20,30 h, dissabtes d’11 a 14 h i de 17,30 a 20,30 h i diumenge d’11 a 14 h i de 18 a 20 h
    • Al vestíbul de l’Ajuntament d’Igualada de dilluns a dijous de 8 a 18 h, i divendres de 8 a 14 h.
    • A la Biblioteca Central d’Igualada, de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 20 h, excepte el dilluns al matí que la Biblioteca està tancada.

Es determinaran les activitats culturals a executar  per ordre de major nombre de vots, fins a esgotar la partida pressupostària. Les propostes no escollides es mantindran pel cas que una que ha resultat més votada no es pugui portar a terme.

La setmana següent es publicaran les propostes guanyadores que passaran a formar part de la programació cultural.

L’Ajuntament contractarà les propostes guanyadores per portar-les a terme durant l’any 2022 en les dates i format descrit. Quan sigui necessari, l’Ajuntament procurarà mecanismes de col·laboració amb qui hagi realitzat la proposta per poder-la dur a terme.